Waterprojecten » Waterzuiveringen

Waterzuiveringen privé - IBA

 

 

 

Dank zij jarenlange ervaring beschikt Vandotec NV over de know how en een team dat u kan begeleiden in alle facetten van uw waterzuivering, inclusief alle graafwerken en installatiewerken.

 

Regelgeving afvalwaterzuivering in Vlaanderen 

Wie kan aansluiten op het openbare rioleringsnetwerk, is verplicht dit effectief te doen. Met andere woorden:ligt er een riolering in jouw straat, dan ben je in elk geval verplicht om erop aan te sluiten. Zo kan je afvalwater door het rioolstelsel afgevoerd worden naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), een installatie die het afvalwater van minstens 500 IE zuivert.

In Vlaanderen is het echter financieel en praktisch niet haalbaar om alle woningen aan te sluiten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie, zeker in landelijk gebied. Voor 20 % van de Vlamingen dient de zuivering van het afvalwater dan ook te gebeuren via een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI) of Individuele Behandelingsinstallatie van Afvalwater (IBA). KWZI’s zuiveren het afvalwater van 20 tot 500 IE en worden door de gemeente aangelegd, voor de installatie van een IBA - goed voor de zuivering van 1 tot 20 IE - ben je zelf verantwoordelijk.

Wanneer is een IBA verplicht?

Is je woning gelegen in een zone waar geen riolering ligt en bestaan er geen concrete plannen tot aanleg, dan wordt er van jou verwacht dat je zelf instaat voor de zuivering van het afvalwater. Voor bestaande woningen (gebouwd voor 1 augustus 1995) volstaat, wettelijk gezien, minimale zuivering via een septische put, hoewel uitgebreide zuivering door middel van een IBA ecologisch gezien veel beter is.

Wat hoort er thuis in een IBA?

Een IBA wordt gebruikt voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater, dit is het water dat voortkomt uit normale huishoudelijke activiteiten. Afvalwater dat afkomstig is van toiletten wordt omschreven als ‘zwart water’.‘Grijs water’ bevat alle overige afvalwaterstromen: badwater, water van vaatwas en wasmachine. Regenwater hoort zeker niet thuis in een IBA, omdat het de werking van de zuivering verstoort. Daarom is het van cruciaal belang dat je met behulp van een gescheiden rioolstelsel het regenwater afkoppelt. Meer uitleg over de verschillende mogelijke afkoppelingstechnieken lees je in de informatiefiche ‘Regenwater afkoppelen’. Opgelet, voor de goede werking van je IBA is het absoluut verboden toxische producten als verf en verdunners,chemicaliën, medicatie,… in je gootsteen of toilet te gieten.

 

Hoe werkt een IBA?  

Het zuiveringsproces gebeurt in drie stappen: voorbehandeling, biologische zuivering en nabehandeling. 

1 Voorbehandeling 

In de eerste fase bezinken de vaste deeltjes in het afvalwater en wordt het water gebufferd. Dit laatsteis belangrijk om een te grote plotse belasting van de IBA - bijvoorbeeld ’s morgens - te voorkomen.

2 Biologische zuivering

Tijdens dit p roces worden biologische vuilvracht en nutriënten afgebroken. Hiertoe bestaan verschillende systemen: een compactsysteem, een plantensysteem of een combinatie van beide.

In een compactsysteem bevinden zich microorganismen - concreet: bacteriën - die met behulp van zuurstof de afvalstoffen in het afvalwater afbreken. Voorbeelden van compactsystemen zijn oxidatiebedden en actief-slibsystemen 

3 Nabehandeling 

Tijdens de nabehandeling worden de vaste deeltjes verder verwijderd, via nabezinking of filtering. Het effluent, dit is het gezuiverde water, dient aan specifieke zuiveringsnormen te voldoen voor je het infiltreert of afleidt naar bijvoorbeeld een gracht.

 

Een IBA in de praktijk

Een IBA installeer je niet in een handomdraai. Alleen al de keuze welke IBA voor jou het meest geschikt is- rekening houdend met de samenstelling van je gezin, beschikbare ruimte, gebruiksfrequentie,… - vraagt rijp beraad en professioneel advies. Je kan hiervoor de Milieudienst van je gemeente aanspreken.

Kortingen en subsidies

Indien je je huishoudelijk afvalwater zuivert door middel van een IBA, kan je korting krijgen op je waterfactuur: de zogenaamde korting voor zelfzuiveraars. Meer informatie over deze korting vind je in onze informatiefiche. Zelf zuiveren en korting op uw waterfactuur. Bovendien geven heel wat gemeenten en steden subsidie aan wie een IBA wenst te installeren. De lokale diensten in jouw gemeente/stad kunnen je hier ongetwijfeld meer over vertellen.

 

 

VANDOTEC - Nijverheidsstraat 49 - 8970 Poperinge
Tel +32 (0) 57 33 52 51 - Fax +32 (0) 57 33 31 61 - info@vandotec.be