CNG en LNG informatie en wetgeving

Wat is CNG

CNG staat voor 'compressed natural gas', ofwel gecomprimeerd aardgas. Door aardgas samen te persen met een compressor tot 200bar in de opslagtank van de wagen krijgen we een energieinhoud per volume die gelijkaardig is met de opslag van andere brandstoffen.

 

 

Wat is een CNG slow fill tankinstallatie

Bij een slow fill installatie wordt aardgas uit het aardgasnet met behulp van een compressor samengedrukt in de opslagtank van de wagen. Afhankelijk van de capaciteit van de compressor zal dit 1 tot meerdere uren in beslag nemen. Dit is ideaal bij voertuigen die gedurende een langere periode tijdens de dag of nacht stil staan.

 

Wat is een CNG fast fill tankinstallatie

 

Bij een fast fill CNG tankinstallatie wordt aardgas uit het aardgasnet met een compressor in een bufferopslag voordien op druk gebracht tussen de 250 en de 300 bar. Wanneer een wagen komt tanken wordt met een verdeelzuil het gas uit de buffer gebruikt om de wagen te vullen. Een tankbeurt duurt gelijkaardig aan deze met traditionele brandstoffen.

 

Wat is een LNG tankinstallatie

LNG staat voor 'Liquid Natural Gas'. Aardas wordt vloeibaar bij een temperatuur van -162 graden bij normale atmosferische druk. Door aardgas vloeibaar te maken is dit nog 3 keer kleiner dan aardgas uit een CNG installatie op 200 bar en dus 600 keer kleiner dan aardas bij atmosferische druk. Aardgas wordt gekoeld en vloeibaar gemaakt om het te transporteren van de aardgas velden naar terminals over gans de wereld. Vandaar wordt het vaak terug gasvormig gemaakt of bij een LNG tankinstallatie in vloeibaar gekoelde toestand naar de tankinstallatie getransporteerd via speciale tankwagens.

 

Documentatie en bijlagen

Vlarem 1 16.8 : rubriek gassen  
Vlarem 1 16: bijlagen  
Vlarem 2: 5.16  
Vlarem 2: 5.16 bijlage  
Jaarlijkse controle termijnen  
Mobimix presentatie  
Energie premies  
 Vlaremtrein CNG presentatie  

 

 

VANDOTEC - Nijverheidsstraat 49 - 8970 Poperinge
Tel +32 (0) 57 33 52 51 - Fax +32 (0) 57 33 31 61 - info@vandotec.be